Odyssey Logo

Petra Vitáková, ředitelka obecně prospěšné společnosti Fosa.

V době, kdy jsem se do programu přihlásila, jsem usilovala o zvýšení efektivity jedné z našich sociálních služeb - Podporovaného zaměstnávání. Je určena lidem, kteří si bez pomoci nenajdou, nezískají nebo neudrží práci na běžném pracovišti. Šlo mi o to, jak vést (kontrolovat, podporovat) vedoucí pracovnici, aby ze služby odcházelo větší procento úspěšně zaměstnaných klientů.Navrhla jsem metodu, kterou jsem pak konzultovala se svou mentorkou. V důsledku našich setkání jsem přehodnotila svůj přístup k řízení změny: pochopila jsem, že je nutné do procesu řízení služby více a hlouběji zasáhnout a vedoucí pracovnici osobně naučit, jak službu řídit novým způsobem. Navíc jsem získala praktické tipy na to, jak pracovníky ke změně motivovat, změnila jsem svůj postoj k "motivátorům", které se mi původně jevily jako infantilní a nedůstojné, ale při jejich vhodné úpravě a při správném zacházení s nimi vlastně takové být nemusí. A výsledek - úspěšnost služby se významně zvýšila! Děkuji, že jsem měla možnost programu se zúčastnit a jak své kompetence, tak i službu Podporované zaměstnávání posunout k lepšímu!

Odyssey is a non profit Society established pursuant to Section 214 et seq. of Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code, for the pursuit of educational purposes.
Created by Odyssey, z.s.
Designed by Barbora Růžičková
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram