Odyssey Logo

PhDr. Ing. Jana Sladká Ševčíková Ředitelka, Centrum Anabell, z. ú.

Měla jsem možnost být mezi prvními mentee, které využily programu podpory žen ve vedení neziskových organizací, Odyssey mentoring, bylo to v roce 2011. Se svojí mentorkou Mariannou Bradovkovou, bývalou generální ředitelkou firmy Avon, jsem se sešla celkem třikrát a bylo to vždy velmi podpůrné a cenné setkání. Pracovaly jsme na konkrétní změně organizační struktury v mé organizaci, Centru Anabell; organizaci, kterou jsem v roce 2002 založila a která určitě potřebovala změny v tom, aby vše nestálo pouze a jedině na mé osobě. Byla jsem proto velmi ráda za náhled někoho zvenčí a s tolika zkušenostmi. Dodnes si pamatuji větu Marianny o tom, kolik lidí může člověk řídit/vést, aby to bylo stále ještě efektivní. Co mi ovšem celý projekt dal, byla a je rozhodně radost z takového způsobu práce. Z předávání zkušeností a koučování. Věřím, že má-li člověk takové znalosti, dovednosti a schopnosti, měl by je předávat dál; když dostáváme, měli bychom i dávat. Proto jsem se i já od roku 2011, roku, kdy jsem mohla růst v rámci Odyssey mentoring,  již třikrát zapojila do obdobných projektů a sama se stala mentorkou pro další ženy i studentky na jejich profesní cestě. Díky, že takový program děláte a pomáháte šířit takto skvělou myšlenku světem.

Odyssey is a non profit Society established pursuant to Section 214 et seq. of Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code, for the pursuit of educational purposes.
Created by Odyssey, z.s.
Designed by Barbora Růžičková
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram